0
Twój koszyk jest pusty
Zaloguj się

REGULAMIN

regulamin sklepu internetowego www.planetalamp.com obowiązujący od 25.12.2014

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży.

2. Regulamin jest stale dostępny w witrynie www.planetalamp.com

3. Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.planetalamp.com, zwany w dalszej czesci sklepem jest własnością firmy Altino Justa Krzysztof Kustra,  Szczecin 70-777 , ul. Jasna 1/12,  REGON 320877072 ,  NIP 955-198-44-68 wpisanej do Ewidencja Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Szczecin. Kontakt: info@planetalamp.com

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1.Korzystanie ze sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

1.1.Komputer z dostępem do Internetu,

1.2. Dostęp do poczty elektronicznej,

1.3. Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,

1.4. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

1.5. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

2.1. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

2.2. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

2.3. Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

2.4. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,

2.5. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

2.6. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

3. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na: przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym, prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym, udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom oraz złożenie zamówienia w Sklepie, udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą .Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

4. Procedura dotycząca składania zamówień:

4.1 Warunkiem złożenia zamówienia jest rejestracjia i wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Do dokonania wyżej wymienionej czynności niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej.

4.2. Zamówienia przyjmowane są za pomocą wypełnionego formularza wraz z koszykiem zakupów, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu...

4.3. Warunkiem złożnia zamówienia jest świadomy wybór produktów jakie Klient chce nabyć w umowie kupna-sprzedaży z obowiązkiem zapłaty i umieszczenie ich w koszyku.

4.4. Po potwierdzeniu przez Klienta zamówienia zostanie wyświetlony w przejrzysty sposób: opisu przedmiotu zamówienia, jednostkowa oraz łączna cena zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, koszty dostawy oraz dodatkowe koszty (jeśli występują), sposób kontaktu ze sklepem, wybrana metoda i termin płatności, wybrany sposób dostawy, czas dostawy i  dane kontaktowe Klienta wraz z ewentualnymi danymi do faktury

4.5. Stroną dokonującą zakupów może być pełnioletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.

4.6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na wykorzystanie danych dla potrzeb realizacji zamówienia oraz z akceptacją niniejszego regulaminu.

4.7. Sklep internetowy www.planetalamp.com zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży, zmiany cen towarów oraz modyfikowaniu oferty sklepu. Przedstawiony w sklepie asortyment nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Prezentowane w sklepie ceny są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki.

4.8. Złożone zamówienie jest równoznaczne z upoważnieniem dla właściciela sklepu internetowego planetalamp.com do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

4.9. Na zakupiony towar wystawiamy fakturę VAT, zakupiony towar jest obiety gwarancją producenta. Produkty wysyłane do Klienta są nowe oryginalnie zapakowane.

4.10. Z chwilą przyjęcia zamówienienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

4.11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.12. Klient jest zobowiązany do rzetelnego i zgodnego z stanem faktycznym wypełniania formularza zamówienia, w przypadku błednego lub nieprawidłowego wypełnienia wszystkie koszty wynikłe z tego tytułu ponosi kupujący Klient.

 

WYSYŁKA i REKLAMACJE


1. Sklep wysyła zamówione produkty za pośrednictwem firmy kurierskiej K-ex pod adres (wskazany przez Klienta) w formularzu zamówienia. Wysyłka możliwa jest tylko na terenie Polski.

2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych artykułów:

2.1. za pośrednictwem firmy kurierskiej

2.2. odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy

3. Wszystkie przesyłki są starannie zapakowane. 

4. Wszystkie przesyłki kurierskie są ubezpieczone od uszkodzenia i zaginięcia.

5. Koszty związane z dostawą zostaną wskazane podczas składania zamówienia.

6. Z przesyłką dostarczana jest faktura VAT - stanowiąca podstawę do zwrotu lub gwarancji.

7.Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) -556(5) Kodeksu Cywilnego.

8. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy.

9. Przy zamówieniach zawierających klika lub kilkanaście pozycji zamówienie zostanie wysłane po skompletowaniu całego zamówienia, chyba, że strony postanowią inaczej.

10. Przy zamówieniach, których wartość przekracza kwotę 1500 zł sklep rozpocznię realizację zamówienia po wcześniejszym uiszczeniu przez Klienta zadatku w wymiarze 30% wartości zamówienia, jednak nie mniej niż 500 zł.

11. Koszty przesyłki pokrywane są przez Klienta, chyba że strony ustalą inaczej.

12. W dniu wysyłki towaru Klient jest informowany o tym fakcie poprzez wiadomość e-mail.

13. W przypadku odmowy przyjecia przesyłki za pobraniem, bez wcześniej potwierdzonej rezygnacji z zamówienia koszty z tego tytułu ponosi Klient.

14. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić czy opakowanie z towarem jest oryginalnie zapakowane. W przypadku gdy paczka jest otwarta lub w widoczny sposób uszkodzona, należy spisać w obecności kuriera protokół szkody (odpowiedni druk reklamacyjny posiada przy sobie kurier firmy przewozowej) i nie odbierać przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się ze sklepem.

15. Po odbiorze nieuszkodzonej przesyłki należy otworzyć paczkę i sprawdzić czy jej zawartość zgadza się z zamówieniem oraz czy towary nie są uszkodzone. W razie konieczności należy spisać protokół reklamacyjny i natychmiast skontaktować się ze sklepem. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie zawartości przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt firmie kurierskiej K-ex i zażądać przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu. Kurier ma obowiązek przyjechać do Państwa i spisać protokół na zgłoszoną przez Państwa szkodę. Wszelkie reklamacje do firmy przewozowej, wg prawa przewozowego, mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni od chwili odbioru przesyłki. 

Uwaga!
W przypadku uszkodzenia zawartości przesyłki w transporcie protokół reklamacyjny spisany w obecności kuriera jest jedyną podstawą do uznania ewentualnych reklamacji zaistniałych podczas transportu. Druk reklamacyjny posiada przy sobie kurier firmy przewozowej.

16. W przypadku reklamacji wadliwy towar należy zapakować w oryginalne opakowanie wraz ze wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie, (instrukcje, przewody) dołączyć kopię otrzymanej faktury oraz pisemny opis reklamacji i odesłać na własny koszt do sklepu pod adres Altino Justa Krzysztof Kustra, ul. Przytulna 2, załom 70-986.  W przypadku braku oryginalnego opakowania lub innych elementów sklepl może odmówić uwzględnienia reklamacji i zastrzega sobie prawo odesłania reklamowanych elementów do Klienta na jego koszt.

17. Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidulanie.

18. Po uznaniu reklamacji reklamowany towar zostanie wymieniony na nowy , naprawiony lub Klientowi zostaną dostarczony nowe komponenty (np. klosze).


PŁATNOŚCI

W sklepie planetalamp.com istnieje możliwość płatności za pobraniem, przelewem, kartą płatniczą oraz przez system płatności payu.

1. W przypadku płatności za towar za pobraniem - zapłatę za towar wraz z opłatą transportową należy uiścić kurierowi w momencie odbioru towaru. Koszt całkowity za transport i obsługę płatności w tym przypadku wynosi 29 pln.

2. W przypadku opłaty przelewem, wysyłka towaru następuję po zaksięgowaniu opłaty. Koszt opłaty za transport wynosi w tym przypadku 15 pln. Dane do przelewu są identyczne jak dane Sprzedawcy tj:ALTINO JUSTA KRZYSZTOF KUSTRA.,

ul. Jasna 1/12, Szczecin 70-777

Konto bankowe: ALIOR BANK  

84 2490 0005 0000 4510 2879 4155

w tytule proszę o podanie numeru zamówienia.


3. W przypadku opłaty kartą płatniczą oraz przez system payu koszt transportu wynosi 15 pln.


ZWROTY

Informacje dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia od umowy (Pouczenie o odstąpieniu od umowy)

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny.

2.. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

a. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb - czyli produkcja lamp w kolorze wybranym przez Klienta. Fabryka produkuje te oprawy pod zamówienie- konkretnie pod Klienta - nie jest to oferta magazynowa np. lampy cleoni czy oprawy z mosiądzu.

d. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

h. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

i. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

j. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

k. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

l. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsument Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie towarów.

3 .Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas : www.planetalamp.com poprzez e-mail: info@planetalamp.com lub pocztowo na adres: ALTINO JUSTA KRZYSZTOF KUSTRA UL. JASNA 1/12, SZCZECIN 70-777 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na przykład przygotowany przez nas formularz, który znajdą Państwo tutaj.

4. Po otrzymaniu takiej wiadomości potwierdzimy Państwu jej odbiór.

5. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy.

2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

3. Proszę odesłać lub przekazać nam towary na adres : ALTINO JUSTA KRZYSZTOF KUSTRA UL. PRZYTULNA 2 ZAŁOM 70-896 Tel. 505 974 550 Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem terminu 14.

4. Odpowiadają Państwo tylko za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów, co oznacza, że nie ponosimy odpowiedzialności ze uszkodzenia transportowe powstałe w wyniku drogi przesyłki od Państwa do nas.

5. Towar zwracany do nas musi być zapakowany oryginalnie, nie posiadać znaków użytkowania i posiadać pełen komplet dokumentacji (instrukcje obsługi, ulotki, metki, znaczki ) oraz komponenty (żarówki, transformatory itp.)

6. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

 

WZÓR PISMA DOTYCZĄCY ZWROTU TOWARU

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI - POLITYKA RODO

Altino Justa Krzysztof Kustra z siedzibą w Szczecinie, ul. Jasnej 1/12, 70-777 Szczecin, NIP: 955-198-44-68 („Administrator”), w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), niniejszym informuje, że może przetwarzać Państwa dane jako administrator danych osobowych, jeżeli zachodzi ku temu odpowiednia podstawa prawna. W związku z tym, Administrator informuje, że:

1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach niezbędnych do: (i) wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub (ii) do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub (iii) wypełnienia obowiązku prawnego ciążcego na Administratorze lub (iv) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także (v) na podstawie Państwa zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody. W szczególności, jeżeli są Państwo klientem sklepu internetowego www.planetalamp.com (dalej: „E-Sklep”), przetwarzamy Państwa dane w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach E-Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

2. Podane dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i lit. f) RODO;

3. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji wskazanych powyżej celów. W przypadku przetwarzania danych za Państwa zgodą – przechowywanie danych osobowych będzie się odbywać do czasu cofnięcia zgody. W szczególności, jeżeli są Państwo klientem E-Sklepu - dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w E-Sklepie i rozpatrywania reklamacji oraz przez okres posiadania przez Państwa konta w E-Sklepie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w E-Sklepie. Jeżeli dokonuje Pani/Pan transakcji bez zakładania konta w E-Sklepie wówczas dane są przechowywane przez okres 3 lat od dnia transakcji; Jeżeli przepisy prawa będą wymagały wcześniejszego usunięcia Państwa danych osobowych lub dłuższego ich przechowywania, Administrator zastosuje się do takiego obowiązku prawnego.

4. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

5. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do GIODO (a od dnia utworzenia nowego urzędu – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwu danych osobowych narusza przepisy prawa;

7. Dane osobowe zostały uzyskane od Państwa (dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą);

8. Podanie danych jest dobrowolne; dla szczegółowo określonych celów w odpowiednich regulaminach obowiązujących u Administratora podanie danych może być niezbędne dla dokonywania określonych transakcji lub czynności;

9. Od dnia 25 maja 2018 r. dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora są następujące: info@planetalamp.comPozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl. XII.

Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.Lista producentów

Płatności obsługuje:
PayU

BestSeller – oprogramowanie sklepu internetowego  |  Realizacja sklepu internetowego - Netplozja